Home >>2016 06 issue list
[YU Haibo1,2QI Jiafu1YANG Xianzhang3SUN Tong1LIU Qiyao3CAO Shujuan3]

2016 06 [Abstract](119)[PDF:6657KB](177)
[ZHANG Qingyu1,2, LIANG Bin2, QIN Fengrui2, CHEN Lixin3, DAN Yong2, LI Jingrui2]

2016 06 [Abstract](65)[PDF:4307KB](180)
[LI Zhongxuan1, XU Zhiming1,WANG Zhaoming2, CHEN Yunchuan3, XIAO Zhongyao2]

2016 06 [Abstract](120)[PDF:1640KB](269)
[CHENG Jiecheng1, JIANG Hongfu2, LEI Youzhong1, PANG Zhiqing1, WANG Yanyong1, AN Ping2]

2016 06 [Abstract](30)[PDF:661KB](123)
[XU Darong, LI Xiangfang, LI Yuansheng, YU Pengliang, XIA Jun, JIANG Mingjie]

2016 06 [Abstract](39)[PDF:1324KB](132)
[CHEN Chao, PANG Jing, LI Daoqing, CUI Guoqiang, YAN Liheng]

2016 06 [Abstract](33)[PDF:1707KB](110)
[DENG PengPENG XiaolongZHU Suyang, WANG Chaowen]

2016 06 [Abstract](136)[PDF:1072KB](175)
[YU Baoli1, ZHAO Xiaohui1, QU Jianhua2, CAO Xiaolu1, DENG Yong1, WANG Xiaohui1]

2016 06 [Abstract](33)[PDF:3875KB](99)
[ZHAO Ning1, WANG Liang1, TANG Yong2, QU Jianhua2, LUO Xingping2, SIMA Liqiang1]

2016 06 [Abstract](28)[PDF:3580KB](111)
[LI Qian1, LU Shuangfang1a, LI Wenhao1a, XU Siyong2, ZHANG Han1, HU Ying1]

2016 06 [Abstract](36)[PDF:2423KB](113)