Home >>2016 06 issue list
[YU Haibo1,2QI Jiafu1YANG Xianzhang3SUN Tong1LIU Qiyao3CAO Shujuan3]

2016 06 [Abstract](219)[PDF:6657KB](344)
[LI Di1ZHENG Zhaoyang1WANG Yu2ZHOU Wenxi1SU Jin2CAI Yuwen2]

2016 06 [Abstract](102)[PDF:1897KB](306)
[ZHANG Qingyu1,2, LIANG Bin2, QIN Fengrui2, CHEN Lixin3, DAN Yong2, LI Jingrui2]

2016 06 [Abstract](180)[PDF:4307KB](322)
[LI Zhongxuan1, XU Zhiming1,WANG Zhaoming2, CHEN Yunchuan3, XIAO Zhongyao2]

2016 06 [Abstract](236)[PDF:1640KB](405)
[CHENG Jiecheng1, JIANG Hongfu2, LEI Youzhong1, PANG Zhiqing1, WANG Yanyong1, AN Ping2]

2016 06 [Abstract](116)[PDF:661KB](272)
[XU Darong, LI Xiangfang, LI Yuansheng, YU Pengliang, XIA Jun, JIANG Mingjie]

2016 06 [Abstract](117)[PDF:1324KB](259)
[CHEN Chao, PANG Jing, LI Daoqing, CUI Guoqiang, YAN Liheng]

2016 06 [Abstract](104)[PDF:1707KB](258)
[DENG PengPENG XiaolongZHU Suyang, WANG Chaowen]

2016 06 [Abstract](206)[PDF:1072KB](289)
[YU Baoli1, ZHAO Xiaohui1, QU Jianhua2, CAO Xiaolu1, DENG Yong1, WANG Xiaohui1]

2016 06 [Abstract](153)[PDF:3875KB](233)
[ZHAO Ning1, WANG Liang1, TANG Yong2, QU Jianhua2, LUO Xingping2, SIMA Liqiang1]

2016 06 [Abstract](125)[PDF:3580KB](270)
[SONG Zhifeng1, HU Yajie1,2, WU Tingxin3]

2016 06 [Abstract](151)[PDF:531KB](328)
[LI Qian1, LU Shuangfang1a, LI Wenhao1a, XU Siyong2, ZHANG Han1, HU Ying1]

2016 06 [Abstract](98)[PDF:2423KB](240)