Home >>2019 04 issue list
[HUO Jina, HE Jixiangb, GAO Yangb, DONG Yanb, XU Dongshengb, LI Yingyanb]

2019 04 [Abstract](477)[PDF:2699KB](444)
[ZHI Dongminga, SONG Yongb, HE Wenjunb, JIA Xiyub, ZOU Yangb, HUANG Liliangb]

2019 04 [Abstract](377)[PDF:4675KB](321)
[WANG Xiaojuna, YANG Zhifengb,c, GUO Xuguangb, WANG Xiatianb, FENG Youlunb, HUANG Liliangb]

2019 04 [Abstract](438)[PDF:3766KB](284)
[LIU Xuezhen1, YANG Yingchun1, ZHOU Xiang2]

2019 04 [Abstract](301)[PDF:2103KB](254)
[HUANG Yun1, LIANG Shuyi2, REN Jiangling3, LI Yanping1, GU Xinping1, FU Xiaopeng1]

2019 04 [Abstract](233)[PDF:8172KB](215)
[JIANG Weimin1, LIU Bo1, SHI Kaibo1, GAO Xiaoqiao2, LIU Fan3, YU Jinxin1]

2019 04 [Abstract](368)[PDF:9835KB](337)
[ZHENG Xiaoli, AN Haiting, WANG Zujun, ZHOU Hongbo, ZHANG Liangliang]

2019 04 [Abstract](375)[PDF:3973KB](252)
[SHI Ying1, LIU Jianyi2, LI Guangming1, LI Hui2, MIAO Jinjin1, TANG Dan1]

2019 04 [Abstract](258)[PDF:452KB](184)
[LIU Lili1a,1b, WANG Lihui2, SONG Hua1c, LI Kun1a,1b, WANG Jiabo1a,1b]

2019 04 [Abstract](246)[PDF:442KB](252)
[FENG Cuiju1a, WANG Chunsheng1b, ZHANG Rong2, SHENG Han3]

2019 04 [Abstract](224)[PDF:891KB](169)
[GUO Changyong1, XIONG Qiyong1, DENG Weibing1, KONG Xinmin1, ZHAO Fengkai2, LI Dongdong2]

2019 04 [Abstract](212)[PDF:721KB](272)
[SHAO Guangqiang, BIAN Wanjiang, WANG Kaiyu, FAN Jin, TAO Zhengwu, KUANG Xiyu, FAN Kun]

2019 04 [Abstract](169)[PDF:3524KB](159)
[YIN Guoqing, ZHANG Hui, WANG Haiying, WANG Zhimin, LIU Xinyu]

2019 04 [Abstract](184)[PDF:5832KB](154)
[TAN Hongkun, LU Shuangfang, TANG Mingming, WANG Min, LI Chuanming, WANG Hailong]

2019 04 [Abstract](235)[PDF:2946KB](134)