Home >>2019 01 issue list
[YANG Haijun, LI Yong, TANG Yangang, LEI Ganglin, ZHOU Lu, ZHOU Peng]

2019 01 [Abstract](416)[PDF:11771KB](241)
[HOU Guiting1, SUN Shuai1, ZHENG Chunfang1, TANG Yangang2, ZHOU Lu2, MO Tao2]

2019 01 [Abstract](191)[PDF:6368KB](206)
[CHENG Xiaogan1,2, WU Hongxiang1,2, LI Yong3, CHEN Hanlin1,2, ZHANG Fengqi1,2, SHI Jun3]

2019 01 [Abstract](273)[PDF:4437KB](195)
[ZHANG Ronghu1, ZENG Qinglu1, LI Jun2, SHE Min1, YU Chaofeng1]

2019 01 [Abstract](169)[PDF:5660KB](152)
[ZHANG Wei, XU ZhenpingZHAO Fengquan, WU Shaojun, HUANG Cheng, ZHANG Xueqi]

2019 01 [Abstract](240)[PDF:2509KB](166)
[NENG Yuan1, LI Yong2, XIE Huiwen2, SHI Kuitai3, REN Chenghao4]

2019 01 [Abstract](181)[PDF:6154KB](174)
[ZHOU Lu, LI Yong, JIANG Jun, LI Mei, MO Tao, LI Xiangyun]

2019 01 [Abstract](192)[PDF:4871KB](225)
[WANG Wei1, YIN Hongwei1, ZHOU Peng2, ZHOU Lu2, WANG Bin2, JIA Dong1]

2019 01 [Abstract](222)[PDF:2434KB](168)
[JIANG Tongwen1, XIAO Yang2,3, LIU Zilong23, LUO Shenchao1, ZHANG Liying2,4, WANG Dun1]

2019 01 [Abstract](175)[PDF:1201KB](138)
[DENG Xingliang, LUO Xinsheng, LIU Yongfu, HUANG Lamei, XIONG Chang]

2019 01 [Abstract](88)[PDF:3246KB](123)
[NIE Yanboa, WANG Hongfenga, WANG Shengjuna, ZHU Songbaia, WANG Yimina, YANG Xinyingb]

2019 01 [Abstract](71)[PDF:2593KB](76)
[CHEN Yuan1, ZHOU Fei1, WANG Weiwei1, SUN Haihang1, JIAO Cuihua2]

2019 01 [Abstract](157)[PDF:3238KB](112)
[CHEN Lei, LUO Ji, RAO Huawen, FENG Xinluo, KANG Aihong, LE Xiao]

2019 01 [Abstract](125)[PDF:2133KB](113)
[WU Chao, XU Anming, SHANG Jiangwei, CHEN Weili, ZHU Jing, ZHANG Guowei]

2019 01 [Abstract](165)[PDF:2891KB](249)
[ZHANG Hui, YIN Guoqing, WANG Zhimin, WANG Haiying]

2019 01 [Abstract](137)[PDF:2891KB](91)
[XIN Yi1, TANG Jun2, LUO Zhenyuan1, BIE Kang1, TANG Baoyong1, LI Xiaolong1]

2019 01 [Abstract](132)[PDF:1703KB](110)
[XU Anming, WU Chao, PAN Yangyong, SHANG Jiangwei, CHEN Weili, HU Chunlei]

2019 01 [Abstract](135)[PDF:2963KB](69)