Home >>2019 01 issue list
[YANG Haijun, LI Yong, TANG Yangang, LEI Ganglin, ZHOU Lu, ZHOU Peng]

2019 01 [Abstract](555)[PDF:11771KB](318)
[HOU Guiting1, SUN Shuai1, ZHENG Chunfang1, TANG Yangang2, ZHOU Lu2, MO Tao2]

2019 01 [Abstract](248)[PDF:6368KB](258)
[CHENG Xiaogan1,2, WU Hongxiang1,2, LI Yong3, CHEN Hanlin1,2, ZHANG Fengqi1,2, SHI Jun3]

2019 01 [Abstract](344)[PDF:4437KB](306)
[ZHANG Ronghu1, ZENG Qinglu1, LI Jun2, SHE Min1, YU Chaofeng1]

2019 01 [Abstract](203)[PDF:5660KB](191)
[ZHANG Wei, XU ZhenpingZHAO Fengquan, WU Shaojun, HUANG Cheng, ZHANG Xueqi]

2019 01 [Abstract](302)[PDF:2509KB](233)
[NENG Yuan1, LI Yong2, XIE Huiwen2, SHI Kuitai3, REN Chenghao4]

2019 01 [Abstract](215)[PDF:6154KB](310)
[ZHOU Lu, LI Yong, JIANG Jun, LI Mei, MO Tao, LI Xiangyun]

2019 01 [Abstract](260)[PDF:4871KB](335)
[WANG Wei1, YIN Hongwei1, ZHOU Peng2, ZHOU Lu2, WANG Bin2, JIA Dong1]

2019 01 [Abstract](270)[PDF:2434KB](218)
[JIANG Tongwen1, XIAO Yang2,3, LIU Zilong23, LUO Shenchao1, ZHANG Liying2,4, WANG Dun1]

2019 01 [Abstract](231)[PDF:1201KB](182)
[DENG Xingliang, LUO Xinsheng, LIU Yongfu, HUANG Lamei, XIONG Chang]

2019 01 [Abstract](121)[PDF:3246KB](198)
[NIE Yanboa, WANG Hongfenga, WANG Shengjuna, ZHU Songbaia, WANG Yimina, YANG Xinyingb]

2019 01 [Abstract](88)[PDF:2593KB](102)
[CHEN Yuan1, ZHOU Fei1, WANG Weiwei1, SUN Haihang1, JIAO Cuihua2]

2019 01 [Abstract](208)[PDF:3238KB](195)
[CHEN Lei, LUO Ji, RAO Huawen, FENG Xinluo, KANG Aihong, LE Xiao]

2019 01 [Abstract](169)[PDF:2133KB](149)
[WU Chao, XU Anming, SHANG Jiangwei, CHEN Weili, ZHU Jing, ZHANG Guowei]

2019 01 [Abstract](201)[PDF:2891KB](281)
[ZHANG Hui, YIN Guoqing, WANG Zhimin, WANG Haiying]

2019 01 [Abstract](172)[PDF:2891KB](191)
[XIN Yi1, TANG Jun2, LUO Zhenyuan1, BIE Kang1, TANG Baoyong1, LI Xiaolong1]

2019 01 [Abstract](178)[PDF:1703KB](146)
[XU Anming, WU Chao, PAN Yangyong, SHANG Jiangwei, CHEN Weili, HU Chunlei]

2019 01 [Abstract](176)[PDF:2963KB](100)