Home >>2016 01 issue list
[QIN Zhijun1, CHEN Lihua1, LI Yuwen2, WANG Tingting3, CAO Jian3]

2016 01 [Abstract](534)[PDF:3352KB](854)
[QI Jingshun1, ZHENG Xingping2, HUANG Shiwei1, ZHANG You2, SHAO Guanming2]

2016 01 [Abstract](270)[PDF:7040KB](508)
[HAN Jianfa1, REN Ping1, CHEN Jun1, LIN Changsong2, WANG Jinsheng1, LI Hao2]

2016 01 [Abstract](206)[PDF:8858KB](410)
[YAN Haijun1, JIA Ailin1, GUO Jianlin1, YANG Siyu1, ZHANG Yunhai2a, ZHENG Xiongjie2b]

2016 01 [Abstract](140)[PDF:6185KB](456)
[XU Tianji1a,1b, CAO Lun2b,3, CHENG Bingjie2a,3, YAN Lili2b, TANG Jianming1b,1c]

2016 01 [Abstract](225)[PDF:5591KB](408)
[ZHENG Kaige1, CHEN Fugui2, HU Baolin3, LIU Huihu3, XU Hongjie3, LIU Bingchang3]

2016 01 [Abstract](205)[PDF:1045KB](356)
[GAO Wenjun1, FU Yanxin2, PAN Youjun1, XU Yunheng1, XU Ying1, ZHANG Debin1, WANG Shaoxia1]

2016 01 [Abstract](310)[PDF:1304KB](782)
[QIAN Genbao1a, XU Changfu1b, CHEN Yukun1b, WANG Xiaoguang1b, LIU Hongxian2, LIAN Guihui1b]

2016 01 [Abstract](286)[PDF:2206KB](391)
[ZHANG Zhiqiang, SHI Yongmin, LI He]

2016 01 [Abstract](224)[PDF:5520KB](367)
[QIN Shan1, WANG Jian1, NI Cong2, WU Fengdou1, CHEN Jia1, ZHANG Yangyang3]

2016 01 [Abstract](165)[PDF:1611KB](383)
[TANG Yongliang, WANG Qian, LI Erpeng, GAO Dengkuan, LIAO Feiran, SU Zhou]

2016 01 [Abstract](183)[PDF:878KB](451)
[DOU Yan1GAO Gang1LIANG Lin2XIE Xiaoqing3PENG Rui4]

2016 01 [Abstract](93)[PDF:1339KB](346)
[FU Dong1, ZHU Xuehuan2, SHAN Shasha3]

2016 01 [Abstract](191)[PDF:1674KB](409)
[YU Tingxu1, TANG Dazhen2, FANG Yuan3, WANG Lei2, ZHU Wuquan2]

2016 01 [Abstract](259)[PDF:1028KB](755)
[ZHENG Bo1a2HOU Jirui1a2ZHANG Man1bSONG Zhaojie1a2WANG Nan1a2]

2016 01 [Abstract](87)[PDF:3613KB](420)
[CHEN Zhigang1,2, LIU Leisong2, GAO Jun2, DAI Shuanghe2, YANG Yu2, HAN Yuchun2]

2016 01 [Abstract](154)[PDF:2553KB](335)
[CAO Siyuan, YUAN Dian]

2016 01 [Abstract](107)[PDF:8818KB](394)
[LIU Zhen, WANG Peng, ZHANG Hongmei, LIANG Quansheng, CANG Hui, LIU Ying]

2016 01 [Abstract](112)[PDF:2923KB](362)