Home >>2016 01 issue list
[QIN Zhijun1, CHEN Lihua1, LI Yuwen2, WANG Tingting3, CAO Jian3]

2016 01 [Abstract](283)[PDF:3352KB](555)
[QI Jingshun1, ZHENG Xingping2, HUANG Shiwei1, ZHANG You2, SHAO Guanming2]

2016 01 [Abstract](107)[PDF:7040KB](340)
[HAN Jianfa1, REN Ping1, CHEN Jun1, LIN Changsong2, WANG Jinsheng1, LI Hao2]

2016 01 [Abstract](85)[PDF:8858KB](260)
[YAN Haijun1, JIA Ailin1, GUO Jianlin1, YANG Siyu1, ZHANG Yunhai2a, ZHENG Xiongjie2b]

2016 01 [Abstract](59)[PDF:6185KB](294)
[XU Tianji1a,1b, CAO Lun2b,3, CHENG Bingjie2a,3, YAN Lili2b, TANG Jianming1b,1c]

2016 01 [Abstract](68)[PDF:5591KB](258)
[ZHENG Kaige1, CHEN Fugui2, HU Baolin3, LIU Huihu3, XU Hongjie3, LIU Bingchang3]

2016 01 [Abstract](58)[PDF:1045KB](229)
[GAO Wenjun1, FU Yanxin2, PAN Youjun1, XU Yunheng1, XU Ying1, ZHANG Debin1, WANG Shaoxia1]

2016 01 [Abstract](188)[PDF:1304KB](531)
[QIAN Genbao1a, XU Changfu1b, CHEN Yukun1b, WANG Xiaoguang1b, LIU Hongxian2, LIAN Guihui1b]

2016 01 [Abstract](50)[PDF:2206KB](231)
[ZHANG Zhiqiang, SHI Yongmin, LI He]

2016 01 [Abstract](59)[PDF:5520KB](229)
[QIN Shan1, WANG Jian1, NI Cong2, WU Fengdou1, CHEN Jia1, ZHANG Yangyang3]

2016 01 [Abstract](43)[PDF:1611KB](248)
[TANG Yongliang, WANG Qian, LI Erpeng, GAO Dengkuan, LIAO Feiran, SU Zhou]

2016 01 [Abstract](53)[PDF:878KB](331)
[DOU Yan1GAO Gang1LIANG Lin2XIE Xiaoqing3PENG Rui4]

2016 01 [Abstract](20)[PDF:1339KB](229)
[FU Dong1, ZHU Xuehuan2, SHAN Shasha3]

2016 01 [Abstract](43)[PDF:1674KB](296)
[YU Tingxu1, TANG Dazhen2, FANG Yuan3, WANG Lei2, ZHU Wuquan2]

2016 01 [Abstract](121)[PDF:1028KB](529)
[ZHENG Bo1a2HOU Jirui1a2ZHANG Man1bSONG Zhaojie1a2WANG Nan1a2]

2016 01 [Abstract](26)[PDF:3613KB](286)
[CHEN Zhigang1,2, LIU Leisong2, GAO Jun2, DAI Shuanghe2, YANG Yu2, HAN Yuchun2]

2016 01 [Abstract](40)[PDF:2553KB](195)
[CAO Siyuan, YUAN Dian]

2016 01 [Abstract](35)[PDF:8818KB](289)
[LIU Zhen, WANG Peng, ZHANG Hongmei, LIANG Quansheng, CANG Hui, LIU Ying]

2016 01 [Abstract](31)[PDF:2923KB](222)