Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1

2011 02 [105£≠108][Abstract](1743)
1743
2

2011 02 [109£≠111][Abstract](1027)
1027
3

2011 02 [126£≠128][Abstract](940)
940
4

2011 02 [119£≠121][Abstract](921)
921
5
TANG Wu1, ZHONG Mihong2, TIAN Jianhua1, ZOU Mengjun1

2015 03 [299£≠][Abstract](869)[PDF:1954KB ](583)
869
6

2011 02 [129£≠129][Abstract](835)
835
7

2011 02 [112£≠114][Abstract](784)
784
8

2011 02 [130£≠132][Abstract](774)
774
9

2011 02 [122£≠125][Abstract](725)
725
10

2011 02 [118£≠118][Abstract](707)
707
11

2011 02 [115£≠117][Abstract](698)
698
12

2011 02 [197£≠198][Abstract](519)
519
13

2010 01 [9£≠][Abstract](513)[PDF:4340KB ](850)
513
14

2011 02 [153£≠155][Abstract](489)
489
15

2011 02 [199£≠200][Abstract](477)
477
16
SHEN Yang1, LIN Huixi2, ZHAO Leqiang2, ZENG Zhiping2, GONG Yajun2, GUO Ruichao2, MIN Feiqiong2

2015 05 [505£≠][Abstract](459)[PDF:2089KB ](770)
459
17

2011 02 [163£≠166][Abstract](457)
457
18

2011 02 [147£≠149][Abstract](449)
449
19

2011 02 [167£≠169][Abstract](448)
448
20

2014 05 [0£≠459][Abstract](444)
444
21
KUANG Lichun1, WANG Xiatian2, GUO Xuguang2, CHANG Qiusheng2, JIA Xiyu2

2015 06 [629£≠][Abstract](426)[PDF:4555KB ](869)
426
22

2014 04 [375£≠][Abstract](422)
422
23

2011 02 [133£≠135][Abstract](422)
422
24

2011 02 [156£≠156][Abstract](421)
421
25
QIN Zhijun1, CHEN Lihua1, LI Yuwen2, WANG Tingting3, CAO Jian3

2016 01 [1£≠][Abstract](421)[PDF:3352KB ](744)
421
26

2011 02 [181£≠182][Abstract](410)
410
27

2011 02 [201£≠203][Abstract](400)
400
28 399
29

2011 02 [137£≠140][Abstract](396)
396
30 395
31

2011 02 [210£≠211][Abstract](394)
394
32
WANG Nai1,2, WEI Guoqi2, YANG Wei2, WANG Yuwei3

2016 02 [125£≠][Abstract](393)[PDF:3653KB ](740)
393
33

2011 01 [1£≠5][Abstract](385)
385
34

2011 02 [176£≠178][Abstract](379)
379
35 377
36 375
37

2011 02 [150£≠152][Abstract](374)
374
38 372
39

2011 02 [185£≠186][Abstract](365)
365
40

2011 02 [143£≠146][Abstract](356)
356
41
ZHOU Lu1,2,3, ZHANG Xinji2, ZHONG Kexiu4, WU Yong2,5, ZHANG Qiaoyi2, LIU Yi2

2018 03 [251£≠][Abstract](354)[PDF:7653KB ](447)
354
42

2011 02 [136£≠136][Abstract](351)
351
43

2011 02 [157£≠159][Abstract](344)
344
44

2011 02 [170£≠172][Abstract](341)
341
45

2011 02 [173£≠175][Abstract](334)
334
46

2011 02 [204£≠206][Abstract](334)
334
47
SHAO Yu1, YANG Yongqiang2, WAN Min1, QIU Longwei2, CAO Yingchang2, YANG Shengchao2

2015 06 [635£≠][Abstract](331)[PDF:6426KB ](729)
331
48 326
49
LI Jingchang, CHEN Yuanzhuang, HE Hong, SONG Haiming, XU Jie, WU Jiang

2017 05 [505£≠][Abstract](326)[PDF:3424KB ](661)
326
50

2011 02 [160£≠162][Abstract](322)
322