Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1

2011 02 [105£≠108][Abstract](1688)
1688
2

2011 02 [109£≠111][Abstract](980)
980
3

2011 02 [126£≠128][Abstract](884)
884
4

2011 02 [119£≠121][Abstract](837)
837
5

2011 02 [129£≠129][Abstract](803)
803
6

2011 02 [112£≠114][Abstract](737)
737
7

2011 02 [130£≠132][Abstract](714)
714
8

2011 02 [118£≠118][Abstract](676)
676
9

2011 02 [122£≠125][Abstract](671)
671
10

2011 02 [115£≠117][Abstract](647)
647
11

2010 01 [9£≠][Abstract](487)[PDF:4340KB ](829)
487
12

2011 02 [197£≠198][Abstract](469)
469
13

2011 02 [199£≠200][Abstract](422)
422
14

2011 02 [153£≠155][Abstract](408)
408
15
SHEN Yang1, LIN Huixi2, ZHAO Leqiang2, ZENG Zhiping2, GONG Yajun2, GUO Ruichao2, MIN Feiqiong2

2015 05 [505£≠][Abstract](406)[PDF:2089KB ](700)
406
16

2011 02 [163£≠166][Abstract](403)
403
17

2011 02 [167£≠169][Abstract](397)
397
18

2011 02 [137£≠140][Abstract](380)
380
19

2014 05 [0£≠459][Abstract](373)
373
20

2011 01 [1£≠5][Abstract](367)
367
21

2011 02 [210£≠211][Abstract](361)
361
22

2011 02 [147£≠149][Abstract](359)
359
23

2011 02 [201£≠203][Abstract](358)
358
24
WANG Nai1,2, WEI Guoqi2, YANG Wei2, WANG Yuwei3

2016 02 [125£≠][Abstract](357)[PDF:3653KB ](666)
357
25

2011 02 [133£≠135][Abstract](350)
350
26

2011 02 [181£≠182][Abstract](348)
348
27
KUANG Lichun1, WANG Xiatian2, GUO Xuguang2, CHANG Qiusheng2, JIA Xiyu2

2015 06 [629£≠][Abstract](342)[PDF:4555KB ](772)
342
28

2011 02 [156£≠156][Abstract](341)
341
29

2011 02 [185£≠186][Abstract](339)
339
30

2014 04 [375£≠][Abstract](339)
339
31

2011 02 [150£≠152][Abstract](335)
335
32

2011 02 [136£≠136][Abstract](332)
332
33
QIN Zhijun1, CHEN Lihua1, LI Yuwen2, WANG Tingting3, CAO Jian3

2016 01 [1£≠][Abstract](331)[PDF:3352KB ](609)
331
34

2011 02 [176£≠178][Abstract](317)
317
35

2011 02 [143£≠146][Abstract](315)
315
36 312
37

2011 02 [173£≠175][Abstract](311)
311
38

2011 02 [204£≠206][Abstract](309)
309
39 307
40 305
41

2011 02 [157£≠159][Abstract](298)
298
42

2011 02 [170£≠172][Abstract](297)
297
43

2011 02 [207£≠209][Abstract](290)
290
44

2011 01 [16£≠][Abstract](288)
288
45 286
46

2011 02 [160£≠162][Abstract](282)
282
47 280
48

2011 02 [141£≠142][Abstract](279)
279
49
ZHOU Lu1,2,3, ZHANG Xinji2, ZHONG Kexiu4, WU Yong2,5, ZHANG Qiaoyi2, LIU Yi2

2018 03 [251£≠][Abstract](279)[PDF:7653KB ](334)
279
50

2011 02 [193£≠196][Abstract](278)
278