Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1

2011 02 [105гн108][Abstract](1640)
1640
2

2011 02 [109гн111][Abstract](918)
918
3

2011 02 [126гн128][Abstract](801)
801
4

2011 02 [119гн121][Abstract](780)
780
5

2011 02 [129гн129][Abstract](757)
757
6

2011 02 [112гн114][Abstract](694)
694
7

2011 02 [130гн132][Abstract](671)
671
8

2011 02 [118гн118][Abstract](639)
639
9

2015 01 [1гн][Abstract](625)
625
10

2011 02 [122гн125][Abstract](619)
619
11

2011 02 [115гн117][Abstract](590)
590
12

2011 02 [197гн198][Abstract](423)
423
13

2010 01 [9гн][Abstract](417)[PDF:4340KB ](734)
417
14

2011 02 [163гн166][Abstract](370)
370
15

2011 02 [137гн140][Abstract](353)
353
16

2011 02 [199гн200][Abstract](342)
342
17

2011 01 [1гн5][Abstract](335)
335
18

2014 05 [0гн459][Abstract](326)
326
19

2011 02 [210гн211][Abstract](324)
324
20

2011 02 [153гн155][Abstract](321)
321
21

2011 02 [167гн169][Abstract](318)
318
22

2011 02 [185гн186][Abstract](315)
315
23

2011 02 [201гн203][Abstract](314)
314
24

2011 02 [136гн136][Abstract](309)
309
25

2014 04 [375гн][Abstract](301)
301
26
SHEN Yang1, LIN Huixi2, ZHAO Leqiang2, ZENG Zhiping2, GONG Yajun2, GUO Ruichao2, MIN Feiqiong2

2015 05 [505гн][Abstract](299)[PDF:2089KB ](575)
299
27

2011 02 [147гн149][Abstract](298)
298
28

2011 02 [150гн152][Abstract](295)
295
29

2011 02 [181гн182][Abstract](294)
294
30
WANG Nai1,2, WEI Guoqi2, YANG Wei2, WANG Yuwei3

2016 02 [125гн][Abstract](288)[PDF:3653KB ](577)
288
31

2015 01 [8гн][Abstract](287)
287
32

2011 02 [133гн135][Abstract](286)
286
33

2011 02 [173гн175][Abstract](283)
283
34

2011 02 [204гн206][Abstract](283)
283
35

2011 02 [143гн146][Abstract](282)
282
36

2011 02 [156гн156][Abstract](278)
278
37

2011 02 [176гн178][Abstract](274)
274
38
KUANG Lichun1, WANG Xiatian2, GUO Xuguang2, CHANG Qiusheng2, JIA Xiyu2

2015 06 [629гн][Abstract](269)[PDF:4555KB ](614)
269
39

2011 02 [207гн209][Abstract](266)
266
40

2011 02 [157гн159][Abstract](265)
265
41

2011 01 [16гн][Abstract](263)
263
42

2011 02 [170гн172][Abstract](260)
260
43

2011 02 [193гн196][Abstract](254)
254
44

2011 02 [187гн189][Abstract](251)
251
45

2011 02 [141гн142][Abstract](251)
251
46

2011 02 [160гн162][Abstract](249)
249
47

2015 01 [55гн][Abstract](247)
247
48

2011 01 [5гн8][Abstract](246)
246
49 245
50

2011 02 [183гн184][Abstract](243)
243