Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1

2011 02 [105£≠108][Abstract](1660)
1660
2

2011 02 [109£≠111][Abstract](958)
958
3

2011 02 [126£≠128][Abstract](838)
838
4

2011 02 [119£≠121][Abstract](816)
816
5

2011 02 [129£≠129][Abstract](779)
779
6

2011 02 [112£≠114][Abstract](720)
720
7

2011 02 [130£≠132][Abstract](694)
694
8

2011 02 [118£≠118][Abstract](664)
664
9

2011 02 [122£≠125][Abstract](653)
653
10

2011 02 [115£≠117][Abstract](623)
623
11

2010 01 [9£≠][Abstract](469)[PDF:4340KB ](810)
469
12

2011 02 [197£≠198][Abstract](447)
447
13

2011 02 [163£≠166][Abstract](391)
391
14
SHEN Yang1, LIN Huixi2, ZHAO Leqiang2, ZENG Zhiping2, GONG Yajun2, GUO Ruichao2, MIN Feiqiong2

2015 05 [505£≠][Abstract](380)[PDF:2089KB ](655)
380
15

2011 02 [199£≠200][Abstract](377)
377
16

2011 02 [153£≠155][Abstract](375)
375
17

2011 02 [137£≠140][Abstract](373)
373
18

2011 01 [1£≠5][Abstract](360)
360
19

2011 02 [167£≠169][Abstract](358)
358
20

2014 05 [0£≠459][Abstract](350)
350
21

2011 02 [210£≠211][Abstract](341)
341
22
WANG Nai1,2, WEI Guoqi2, YANG Wei2, WANG Yuwei3

2016 02 [125£≠][Abstract](340)[PDF:3653KB ](638)
340
23

2011 02 [201£≠203][Abstract](334)
334
24

2011 02 [185£≠186][Abstract](334)
334
25

2011 02 [181£≠182][Abstract](329)
329
26
KUANG Lichun1, WANG Xiatian2, GUO Xuguang2, CHANG Qiusheng2, JIA Xiyu2

2015 06 [629£≠][Abstract](329)[PDF:4555KB ](716)
329
27

2011 02 [136£≠136][Abstract](328)
328
28

2011 02 [147£≠149][Abstract](324)
324
29

2011 02 [133£≠135][Abstract](323)
323
30

2014 04 [375£≠][Abstract](320)
320
31

2011 02 [150£≠152][Abstract](317)
317
32

2011 02 [173£≠175][Abstract](303)
303
33

2011 02 [204£≠206][Abstract](303)
303
34

2011 02 [143£≠146][Abstract](300)
300
35

2011 02 [156£≠156][Abstract](298)
298
36

2011 02 [176£≠178][Abstract](296)
296
37
QIN Zhijun1, CHEN Lihua1, LI Yuwen2, WANG Tingting3, CAO Jian3

2016 01 [1£≠][Abstract](294)[PDF:3352KB ](570)
294
38 291
39 286
40

2011 02 [207£≠209][Abstract](285)
285
41

2011 02 [157£≠159][Abstract](284)
284
42

2011 01 [16£≠][Abstract](282)
282
43

2011 02 [170£≠172][Abstract](278)
278
44

2011 02 [193£≠196][Abstract](271)
271
45

2011 02 [187£≠189][Abstract](270)
270
46

2011 02 [141£≠142][Abstract](270)
270
47

2011 01 [5£≠8][Abstract](268)
268
48

2011 02 [160£≠162][Abstract](267)
267
49 262
50

2011 02 [183£≠184][Abstract](261)
261