Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1

2011 02 [105£≠108][Abstract](1656)
1656
2

2011 02 [109£≠111][Abstract](950)
950
3

2011 02 [126£≠128][Abstract](833)
833
4

2011 02 [119£≠121][Abstract](812)
812
5

2011 02 [129£≠129][Abstract](772)
772
6

2011 02 [112£≠114][Abstract](710)
710
7

2011 02 [130£≠132][Abstract](687)
687
8

2011 02 [118£≠118][Abstract](654)
654
9

2011 02 [122£≠125][Abstract](651)
651
10

2011 02 [115£≠117][Abstract](621)
621
11

2010 01 [9£≠][Abstract](464)[PDF:4340KB ](793)
464
12

2011 02 [197£≠198][Abstract](439)
439
13

2011 02 [163£≠166][Abstract](386)
386
14

2011 02 [199£≠200][Abstract](374)
374
15

2011 02 [153£≠155][Abstract](372)
372
16
SHEN Yang1, LIN Huixi2, ZHAO Leqiang2, ZENG Zhiping2, GONG Yajun2, GUO Ruichao2, MIN Feiqiong2

2015 05 [505£≠][Abstract](370)[PDF:2089KB ](629)
370
17

2011 02 [137£≠140][Abstract](369)
369
18

2011 01 [1£≠5][Abstract](356)
356
19

2011 02 [167£≠169][Abstract](348)
348
20

2014 05 [0£≠459][Abstract](343)
343
21

2011 02 [210£≠211][Abstract](339)
339
22
WANG Nai1,2, WEI Guoqi2, YANG Wei2, WANG Yuwei3

2016 02 [125£≠][Abstract](336)[PDF:3653KB ](606)
336
23

2011 02 [185£≠186][Abstract](331)
331
24

2011 02 [201£≠203][Abstract](329)
329
25
KUANG Lichun1, WANG Xiatian2, GUO Xuguang2, CHANG Qiusheng2, JIA Xiyu2

2015 06 [629£≠][Abstract](325)[PDF:4555KB ](686)
325
26

2011 02 [181£≠182][Abstract](324)
324
27

2011 02 [136£≠136][Abstract](324)
324
28

2011 02 [133£≠135][Abstract](317)
317
29

2014 04 [375£≠][Abstract](317)
317
30

2011 02 [147£≠149][Abstract](316)
316
31

2011 02 [150£≠152][Abstract](311)
311
32

2011 02 [204£≠206][Abstract](299)
299
33

2011 02 [173£≠175][Abstract](298)
298
34

2011 02 [143£≠146][Abstract](297)
297
35

2011 02 [156£≠156][Abstract](294)
294
36

2011 02 [176£≠178][Abstract](290)
290
37

2011 02 [207£≠209][Abstract](282)
282
38

2011 02 [157£≠159][Abstract](281)
281
39 278
40

2011 01 [16£≠][Abstract](277)
277
41

2011 02 [170£≠172][Abstract](276)
276
42
QIN Zhijun1, CHEN Lihua1, LI Yuwen2, WANG Tingting3, CAO Jian3

2016 01 [1£≠][Abstract](276)[PDF:3352KB ](542)
276
43

2011 02 [193£≠196][Abstract](269)
269
44 268
45

2011 02 [187£≠189][Abstract](267)
267
46

2011 02 [141£≠142][Abstract](266)
266
47

2011 01 [5£≠8][Abstract](265)
265
48

2011 02 [160£≠162][Abstract](264)
264
49

2011 02 [183£≠184][Abstract](258)
258
50

2011 02 [179£≠180][Abstract](251)
251