Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1

2011 02 [105£≠108][Abstract](1717)
1717
2

2011 02 [109£≠111][Abstract](1007)
1007
3

2011 02 [126£≠128][Abstract](914)
914
4

2011 02 [119£≠121][Abstract](878)
878
5

2011 02 [129£≠129][Abstract](822)
822
6

2011 02 [112£≠114][Abstract](758)
758
7

2011 02 [130£≠132][Abstract](751)
751
8

2011 02 [122£≠125][Abstract](703)
703
9

2011 02 [118£≠118][Abstract](693)
693
10

2011 02 [115£≠117][Abstract](678)
678
11

2010 01 [9£≠][Abstract](501)[PDF:4340KB ](844)
501
12

2011 02 [197£≠198][Abstract](500)
500
13

2011 02 [199£≠200][Abstract](456)
456
14

2011 02 [153£≠155][Abstract](444)
444
15
SHEN Yang1, LIN Huixi2, ZHAO Leqiang2, ZENG Zhiping2, GONG Yajun2, GUO Ruichao2, MIN Feiqiong2

2015 05 [505£≠][Abstract](431)[PDF:2089KB ](735)
431
16

2011 02 [163£≠166][Abstract](428)
428
17

2011 02 [167£≠169][Abstract](422)
422
18

2014 05 [0£≠459][Abstract](414)
414
19

2011 02 [147£≠149][Abstract](409)
409
20
KUANG Lichun1, WANG Xiatian2, GUO Xuguang2, CHANG Qiusheng2, JIA Xiyu2

2015 06 [629£≠][Abstract](395)[PDF:4555KB ](828)
395
21

2011 02 [133£≠135][Abstract](393)
393
22

2014 04 [375£≠][Abstract](392)
392
23

2011 02 [137£≠140][Abstract](389)
389
24

2011 02 [201£≠203][Abstract](385)
385
25

2011 02 [210£≠211][Abstract](383)
383
26

2011 02 [156£≠156][Abstract](380)
380
27

2011 02 [181£≠182][Abstract](380)
380
28

2011 01 [1£≠5][Abstract](377)
377
29
QIN Zhijun1, CHEN Lihua1, LI Yuwen2, WANG Tingting3, CAO Jian3

2016 01 [1£≠][Abstract](377)[PDF:3352KB ](679)
377
30
WANG Nai1,2, WEI Guoqi2, YANG Wei2, WANG Yuwei3

2016 02 [125£≠][Abstract](373)[PDF:3653KB ](712)
373
31 364
32

2011 02 [150£≠152][Abstract](358)
358
33

2011 02 [176£≠178][Abstract](351)
351
34

2011 02 [185£≠186][Abstract](351)
351
35 348
36

2011 02 [136£≠136][Abstract](343)
343
37 341
38 339
39

2011 02 [143£≠146][Abstract](339)
339
40 326
41

2011 02 [173£≠175][Abstract](324)
324
42

2011 02 [157£≠159][Abstract](323)
323
43

2011 02 [170£≠172][Abstract](321)
321
44

2011 02 [204£≠206][Abstract](321)
321
45
ZHOU Lu1,2,3, ZHANG Xinji2, ZHONG Kexiu4, WU Yong2,5, ZHANG Qiaoyi2, LIU Yi2

2018 03 [251£≠][Abstract](321)[PDF:7653KB ](388)
321
46

2011 02 [160£≠162][Abstract](303)
303
47 300
48
LI Jingchang, CHEN Yuanzhuang, HE Hong, SONG Haiming, XU Jie, WU Jiang

2017 05 [505£≠][Abstract](299)[PDF:3424KB ](635)
299
49

2011 01 [16£≠][Abstract](297)
297
50

2011 02 [207£≠209][Abstract](296)
296